Piegāde

• Piegāde rezerves daļu noliktavai Rīgā notiek dažādos laikos, piegādes laiku
noteikts katrai vienībai atsevišķi. Datumi tiek uzskatīti saņemot maksājumu.
Piegādes laiki var atšķirties, atkarībā no pieejamības daļu pēc ražotāja noliktavā.
• Ja nepieciešams, piegāde notiks Latvijā, izmantojot sīkpakas pakalpojumu.
• Piegāde ir iespējama arī jebkurā citā valstī.


Pasūtījumiem nodrošināsim bezmaksas piegādi Rīga.